Privacy Policy

Dit privacy- en cookiebeleid heeft betrekking op de website https://mienis-water.nl/

Contactgegevens:

info@mienis-water.nl

In deze privacy policy beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken via mienis-water.nl, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

  1. Persoonsgegevens en doeleinden

Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Reactieformulier

Met het invullen van een reactieformulier op mienis-water.nl dient u uw naam en e-mailadres in te vullen. mienis- verwerkt de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in de eerste plaats om antwoord te geven op uw vraag. mienis-water.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, omdat mienis-water.nl anders uw vragen niet kan beantwoorden. De gegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens, zoals uw IP-adres en de gegevens die u aan ons verstrekt via het webformulier om te laten onderzoeken of het formulier geen spam bevat. mienis-water.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken, om de systemen te beveiligen tegen ongewenste e-mails. Ten slotte kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt nog worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor mienis-water.nl. De persoonsgegevens die u doorgeeft aan ons via het reactieformulier worden niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde bewaard.

Cookies

Daarnaast maakt mienis-water.nl gebruik van cookies op de website. Een cookie is een techniek die informatie van randapparatuur verzamelt en afleest. Daarbij wordt een klein tekstbestand naar uw browser gestuurd, zodat de browser automatisch wordt herkend bij een herhaald bezoek aan de website. Cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de website, zoals welke pagina’s zijn bezocht en een IP-adres.

Wij gebruiken de volgende cookies:

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres en deze gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Cookie Doel Bewaartermijn
_pk_id Deze cookie bepaalt of je een nieuwe of een terugkerende bezoeker bent 13 maanden
_pk_ref Deze cookie wordt gebruikt om te kijken via welke verwijzer iemand de website binnen is gekomen 6 maanden
_pk_ses Deze cookie bepaalt welke pagina’s je op de website hebt bezocht. Duur van het bezoek aan onze website

Functionele cookies

Deze cookies verzamelen persoonsgegevens, zoals uw IP adres, en zijn nodig om de website te laten functioneren. De website maakt gebruik van de volgende functionele cookies:

Cookie Doel Bewaartermijn
cookies_accepted Deze cookies ontstaan bij het sluiten van de cookiebar op de website en onthouden uw keuze voor een volgend bezoek. 100 dagen
exit_modal_seen Deze cookies ontstaan bij het sluiten van de exit vragenlijst op de website en onthouden uw keuze voor een volgend bezoek. 1 jaar
ReadSpeaker In deze cookies worden de settings bewaard voor het voorlezen van paginacontent op de website. 4 dagen
remember Deze cookies zijn nodig voor de ‘onthoud mij’ functie bij het doorsturen per e-mail 1 maand

mienis-water.nl heeft een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken voor de bovenstaande doeleinden, omdat de website niet functioneert zonder deze gegevens.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt op “help” in het menu van de browser klikken om te zien hoe dit moet voor de browser op uw computer. Door alle cookies te verwijderen kan het mogelijk zijn dat niet alle onderdelen van de website werken.

  1. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Voorts kan mienis-water.nl derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo wordt de website ontwikkeld en gehost door een derde. Deze derden zijn bewerker van mienis-water.nl. mienis-water.nl maakt afspraken met bewerkers om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens adequaat wordt beschermd door deze partijen.

  1. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

  1. Wijzigingen in ons privacy beleid

We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier een update van deze versie te plaatsen. Om op de hoogte te blijven raden we u aan deze pagina’s regelmatig te bezoeken.

  1. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om:

Deze rechten zijn niet absoluut. Wij zullen uw verzoek beoordelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen. We zullen u in dat geval informeren.

U heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt contact opnemen met ons via het volgende e-mailadres: info@mienis-water.nl