Mienis Water

Mienis Water - een echt familiebedrijf

Maak kennis met een klein, maar innovatief familiebedrijf! De familie Mienis legde zich 150 jaar lang toe op het boren van bronnen en specialiseert zich inmiddels al meer dan een halve eeuw in het ontwerpen, bouwen en installeren van Omgekeerde Osmose systemen. De laatste jaren zetten we bovendien vol in op verduurzaming, wat heeft geresulteerd in de doorontwikkeling van ons Ultrafiltratiesysteem. Bij al onze activiteiten genieten we volop van de samenwerking met onze nationale en internationale klanten.

Mienis Water - een echt familiebedrijf.

Maak kennis met een klein, maar innovatief familiebedrijf! De familie Mienis legde zich 150 jaar lang toe op het boren van bronnen en specialiseert zich inmiddels al meer dan een halve eeuw in het ontwerpen, bouwen en installeren van Omgekeerde Osmose systemen. De laatste jaren zetten we bovendien vol in op verduurzaming, wat heeft geresulteerd in de doorontwikkeling van ons Ultrafiltratiesysteem. Bij al onze activiteiten genieten we volop van de samenwerking met onze nationale en internationale klanten.

Geschiedenis

Op deze pagina krijgt u aan de hand van foto’s en enkele mooie hoogtepunten een beeld van onze familiegeschiedenis:

1923

Het bedrijf Mienis op een Middenstands-tentoonstelling

1923

Het bedrijf Mienis op een middenstands-tentoonstelling 1923

1978

Jaren zeventig: Brochure

De bekende brochure stamt uit eind jaren zeventig.

1978

Jaren zeventig: Brochure

De bekende brochure stamt uit eind jaren zeventig.

1980

In het begin van de jaren tachtig verscheen het volgende artikel in de Telegraaf:

1980

In het begin van de jaren tachtig verscheen het volgende artikel in de Telegraaf:

Klein bedrijf zorgt voor doorbraak waterzuivering

 

door Eef Bos

NIEUWVEEN, zaterdag

In een klein bedrijfje in het Zuid-Hollandse dorpje Nieuwveen is een zuiveringsinstallatie ontwikkeld, die wel eens van grote betekenis zou kunnen worden voor de toekomstige Nederlandse drinkwatervoorziening.

Het gaat hier om een unieke toepassing van onvoorstelbaar fijnmazige filters waardoor zelfs het meest vervuilde grond-, oppervlakte- en zelfs zeewater als drinkwater geschikt gemaakt kan worden, zonder dat daarbij chemicaliën worden ingeschakeld.

De revolutionaire mogelijkheden van deze filters werden in de afgelopen jaren, met behulp van een kwart miljoen gulden aan overheidssteun, ontdekt door de heer J.C. Mienis, de 38-jarige directeur van het gelijknamige waterzuiveringsbedrijf in Nieuwveen.

Zijn activiteiten werden zowel met verbazing als met genoegen gevolgd door de filterproducent, de Amerikaanse chemiegigant Du Pont de Nemours.

Jan Mienis: “Ons bedrijf houdt zich al meer dan een eeuw bezig met grondboringen ten behoeve van de watervoorziening van agrarische en industriële bedrijven. Als gevolg van de snel toenemende verzilting in met name Noord- en Zuid-Holland rolden we min of meer automatisch in de waterzuiveringsproblematiek. Er draaien al enkele honderden installaties van ons in binnen en buitenland. “

De opzienbarende zuiveringsresultaten die Mienis BV daarbij wist te bereiken, werden door het ministerie van Economische Zaken beloond met een ontwikkelingskrediet van een kwart miljoen gulden. Die bijdrage heet inmiddels geleid tot:

  • een zgn. zeewaterzuiveringsinstallatie waarmee met groot succes o.a. op een tuinbouwbedrijf in het superzoute Westland wordt gewerkt;
  • een drinkwaterinstallatie die op een camping in Leimuiden aan alle eisen blijkt te voldoen;
  • de mogelijkheid grootschaliger projecten in landbouw en industrie aan te pakken.

 

De heer W.A. van der Vet als adviseur bij deze projecten betrokken: “Alles draait om de levensduur van de filters je kunt ze zeker in ons land niet zonder speciale voorzieningen gebruiken, gezien de mate van de vervuiling van ons water. Ze zouden voortdurend kapot gaan en bij een prijs van tenminste enkele tienduizenden guldens per stuk zou dat een te kostbare aangelegenheid worden. Onze bijdrage komt er op neer dat wij de levensduur van die filters enorm verlengd hebben. De zuiveringsinstallaties werken nu volkomen probleemloos. Dat is het grote winstpunt. Hierdoor kwam gezien het kostenaspect, de weg vrij voor andersoortige en grootschalige toepassingen. “

 

Het meest aansprekende resultaat van het onderzoekswerk is de productie van voortreffelijk drinkwater. Onder het goedkeurende oog van het immer kritische Rijksinstituut voor Waterleidingartikelen (het KIWA) draait er op een groot caravanpark in Leimuiden sinds april een installatie die allerminst zuiver grondwater voor een kleine driehonderd gezinnen omzet in hoogwaardig drinkwater.

Campingeigenaar, landbouwer Roos, is bijzonder ingenomen met de apparatuur die hem de bijnaam ‘Directeur van Nederlands eerste particuliere waterleidingbedrijf’ opleverde. “Het ziet ernaar uit dat ik, of beter gezegd de campingbewoners, duidelijk goedkoper uit zijn dan wanneer er een aansluiting op het provinciale waterleidingnet had moeten komen,” aldus de heer de Roos.

De heer A.J. Kraaijveld, hoofd sectie technologie van het Rijksinstituut voor Drinkwater, bevestigt dat het Leimuidense drinkwater aan de strenge eisen voldoet. “Ze hebben daar bij Mienis goed nagedacht en een interessant systeem ontwikkeld. Meestal zijn dit soort installaties voor de drinkwatervoorziening niet alleen te omvangrijk maar vooral ook te kostbaar.”

Jan Mienis: “Dit campingproject zal voor een grote doorbraak zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat de drinkwaterbedrijven over een aantal jaren uit pure milieutechnische overwegingen ook op dit soort zuiveringsinstallaties zullen moeten overschakelen. “

De Nieuwvener ziet nog veel meer mogelijkheden voor zijn apparatuur, die inmiddels behalve in de glastuinbouw al wordt toegepast in bijv. bierbrouwerijen, de zuivelindustrie en vliegtuigbouw (Fokker). Hij kan nu gaan mikken op de grootgebruikers, zoals de volle-grondtuinbouw, wasserijen, foto-ontwikkelbedrijven, enz. Wat betreft de drinkwatermogelijkheden denk ik voorlopig vooral aan bijvoorbeeld campings. Bovendien liggen er in de zeevaart grote kansen. We hebben al installaties voor zeewaardige jachten geleverd en daarmee is het direct benutten van zeewater als drinkwater werkelijkheid geworden.

Klein bedrijf zorgt voor doorbraak waterzuivering

door Eef Bos
NIEUWVEEN, zaterdag

In een klein bedrijfje in het Zuid-Hollandse dorpje Nieuwveen is een zuiveringsinstallatie ontwikkeld, die wel eens van grote betekenis zou kunnen worden voor de toekomstige Nederlandse drinkwatervoorziening.

Het gaat hier om een unieke toepassing van onvoorstelbaar fijnmazige filters waardoor zelfs het meest vervuilde grond-, oppervlakte- en zelfs zeewater als drinkwater geschikt gemaakt kan worden, zonder dat daarbij chemicaliën worden ingeschakeld.

De revolutionaire mogelijkheden van deze filters werden in de afgelopen jaren, met behulp van een kwart miljoen gulden aan overheidssteun, ontdekt door de heer J.C. Mienis, de 38-jarige directeur van het gelijknamige waterzuiveringsbedrijf in Nieuwveen.

Zijn activiteiten werden zowel met verbazing als met genoegen gevolgd door de filterproducent, de Amerikaanse chemiegigant Du Pont de Nemours.

Jan Mienis: “Ons bedrijf houdt zich al meer dan een eeuw bezig met grondboringen ten behoeve van de watervoorziening van agrarische en industriële bedrijven. Als gevolg van de snel toenemende verzilting in met name Noord- en Zuid-Holland rolden we min of meer automatisch in de waterzuiveringsproblematiek. Er draaien al enkele honderden installaties van ons in binnen en buitenland. “

De opzienbarende zuiveringsresultaten die Mienis BV daarbij wist te bereiken, werden door het ministerie van Economische Zaken beloond met een ontwikkelingskrediet van een kwart miljoen gulden. Die bijdrage heet inmiddels geleid tot:

  • een zgn. zeewaterzuiveringsinstallatie waarmee met groot succes o.a. op een tuinbouwbedrijf in het superzoute Westland wordt gewerkt;
  • een drinkwaterinstallatie die op een camping in Leimuiden aan alle eisen blijkt te voldoen;
  • de mogelijkheid grootschaliger projecten in landbouw en industrie aan te pakken.

De heer W.A. van der Vet als adviseur bij deze projecten betrokken: “Alles draait om de levensduur van de filters je kunt ze zeker in ons land niet zonder speciale voorzieningen gebruiken, gezien de mate van de vervuiling van ons water. Ze zouden voortdurend kapot gaan en bij een prijs van tenminste enkele tienduizenden guldens per stuk zou dat een te kostbare aangelegenheid worden. Onze bijdrage komt er op neer dat wij de levensduur van die filters enorm verlengd hebben. De zuiveringsinstallaties werken nu volkomen probleemloos. Dat is het grote winstpunt. Hierdoor kwam gezien het kostenaspect, de weg vrij voor andersoortige en grootschalige toepassingen. “

Het meest aansprekende resultaat van het onderzoekswerk is de productie van voortreffelijk drinkwater. Onder het goedkeurende oog van het immer kritische Rijksinstituut voor Waterleidingartikelen (het KIWA) draait er op een groot caravanpark in Leimuiden sinds april een installatie die allerminst zuiver grondwater voor een kleine driehonderd gezinnen omzet in hoogwaardig drinkwater.

Campingeigenaar, landbouwer Roos, is bijzonder ingenomen met de apparatuur die hem de bijnaam ‘Directeur van Nederlands eerste particuliere waterleidingbedrijf’ opleverde. “Het ziet ernaar uit dat ik, of beter gezegd de campingbewoners, duidelijk goedkoper uit zijn dan wanneer er een aansluiting op het provinciale waterleidingnet had moeten komen,” aldus de heer de Roos.

De heer A.J. Kraaijveld, hoofd sectie technologie van het Rijksinstituut voor Drinkwater, bevestigt dat het Leimuidense drinkwater aan de strenge eisen voldoet. “Ze hebben daar bij Mienis goed nagedacht en een interessant systeem ontwikkeld. Meestal zijn dit soort installaties voor de drinkwatervoorziening niet alleen te omvangrijk maar vooral ook te kostbaar.”

Jan Mienis: “Dit campingproject zal voor een grote doorbraak zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat de drinkwaterbedrijven over een aantal jaren uit pure milieutechnische overwegingen ook op dit soort zuiveringsinstallaties zullen moeten overschakelen. “

De Nieuwvener ziet nog veel meer mogelijkheden voor zijn apparatuur, die inmiddels behalve in de glastuinbouw al wordt toegepast in bijv. bierbrouwerijen, de zuivelindustrie en vliegtuigbouw (Fokker). Hij kan nu gaan mikken op de grootgebruikers, zoals de volle-grondtuinbouw, wasserijen, foto-ontwikkelbedrijven, enz. Wat betreft de drinkwatermogelijkheden denk ik voorlopig vooral aan bijvoorbeeld campings. Bovendien liggen er in de zeevaart grote kansen. We hebben al installaties voor zeewaardige jachten geleverd en daarmee is het direct benutten van zeewater als drinkwater werkelijkheid geworden.

1990

Begin jaren negentig: De broers Jan en Kees Mienis aan het werk

Het aanboren van een nieuwe bron bij een kweker in Aalsmeer.

1990

Begin jaren negentig: De broers Jan en Kees Mienis aan het werk

Het aanboren van een nieuwe bron bij een kweker in Aalsmeer.

1994

Bloemenvaktentoonstelling Aalsmeer, halverwege jaren negentig

Vader Jan Mienis en dochter Brigitte Mienis tijdens de bloemenvaktentoonstelling in 1994.

1994

Bloemen-vaktentoonstelling Aalsmeer, halverwege jaren negentig

Vader Jan Mienis en dochter Brigitte Mienis tijdens de bloemenvaktentoonstelling in 1994.

2004

2004: Bezoek aan ons bedrijf door de burgemeester en wethouders van gemeente Liemeer

In de werkplaats op de voorgrond links Dirk van Amerongen met rechts erachter Jan Mienis. 

2004

2004: Bezoek aan ons bedrijf door de burgemeester en wethouders van gemeente Liemeer

In de werkplaats op de voorgrond links Dirk van Amerongen met rechts erachter Jan Mienis. 

2008

In 2008 is het bedrijf overgenomen door de volgende generatie

                  Dochter Anita Mienis samen met haar man Jochum, dochter Tanne en zoon Finch.

2008

In 2008 is het bedrijf overgenomen door de volgende generatie

Dochter Anita Mienis samen met haar man Jochum, dochter Tanne en zoon Finch.

2013

Omgekeerde Osmose installatie ingebouwd in een zeecontainer 2013

In de werkplaats: Finch, Tanne, Anita en Jochum 

2013

Omgekeerde Osmose installatie ingebouwd in een zeecontainer 2013

In de werkplaats: Finch, Tanne, Anita en Jochum 

2020

Mienis Water met het Ultrafiltratie systeem aanwezig in Gorinchem op de HortiContact Nederlandse Glastuinbouwbeurs februari 2020

Jochum, Anita, Tanne en Finch

Uitreiking van het Vererend Getuigschrift Koninklijke Metaalunie voor 45 jaar trouwe dienst

Dirk en zijn vrouw Elly nemen de cadeaus in ontvangst bij “de Sfeerstal” in Nieuwveen, september 2020

2020

Mienis Water met het Ultrafiltratie systeem aanwezig in Gorinchem op de HortiContact Nederlandse Glastuinbouwbeurs februari 2020

Jochum, Anita, Tanne en Finch

Uitreiking van het Vererend Getuigschrift Koninklijke Metaalunie voor 45 jaar trouwe dienst

Dirk en zijn vrouw Elly nemen de cadeaus in ontvangst bij “de Sfeerstal” in Nieuwveen, september 2020
Explore the world of water with us!

Heeft u niet gevonden wat u zocht of heeft u nog andere vragen? We staan altijd voor u klaar om uw vragen te beantwoorden!